Forex’de Hisse Senetleri

Forex’de Hisse Senetleri

Hisse kağıtları olarak da anılan hisse senetleri, halka arz edilmiş şirketlerin paydaşlarının sermaye üzerindeki ortaklık oranlarını ifade etmek amacı ile oluşturulan eşit değerli şirket paylarıdır. Bir yatırımcı hisse senedi satın aldığında, hisseyi arz eden şirketin ortağı konumuna gelir ve çeşitli haklar kazanır. Bu haklardan bazıları yatırımcılara finansal getiriler sunarken bazıları idari karar süreçlerinde etkilidir.

Sizde Hisseler Hakkında Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak İstiyorsanız FED Yatırım eğitim serimizi takip etmeyi unutmayın!

Hisselerle şirketler ve yatırımcılar için her zaman önemli bir odak olmuştur. Bu sebeple zaman içinde hisse senetleriyle ilgili keskin düzenlemeler ve mevzuatlar oluşturulmuştur. Tüm şirket ve yatırımcılar hisseler üzerinde yapacakları işlemleri bu yönergeler doğrultusunda yürütürler. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hisselerle ilgili yasal zemini oluşturur.

Yatırımcıya birden fazla yol ile kâr elde etme imkanı verir. Şirket içi ve şirket dışı faktörlerin etkisi ile şirketin performansı yükselebilir ya da düşebilir. Bu gibi durumlarda  senetlerin değeri olumlu ya da olumsuz yönde değişir. Doğru stratejiler uygulayan bir yatırımcı sahip olduğu hisseleri satın aldığı fiyattan daha yüksek bir bedelle satarak kâr elde edebilir. 

Hisse senedinden kâr etmenin bir diğer yolu temettü geliri elde etmektir. Temettü, şirketlerin elde ettikleri kârın belirli kısmını ortaklarına dağıtması anlamına gelir. Bu dağıtımdan elde edilecek gelirin miktarı sahip olunan hisse oranına bağlı olarak değişir.

Ortak sayısının artmasıyla birlikte şirketin tüm faaliyetlerine dair sorumluluk, paydaşlar arasında paylaşılmış olur. Aynı zamanda şirketlerin ticari faaliyetleri için kullanabilecekleri kaynağı oluşturmasının en güvenilir ve kolay yolu hisse senetleridir.

Hisse senedi yatırımı, aracı kurumlar üzerinden açılacak bir FED Yatırım hesabı vasıtasıyla alım satım emirleri verilerek gerçekleştirilebilir.

Hisse Senedi Çeşitleri

Hisseler, ihraç biçimlerine ve sağladığı haklara göre farklı çeşitlere ayrılırlar. Hangi tür hisse, ne koşullar altında çıkarılabileceği resmi otoritelerin yaptığı düzenlemeler ile belirlenir.

İhraç Türüne Göre Hisse Senetleri

İhraç edilme türlerine göre nama yazılı ve hamiline yazılı olmak üzere iki tür hisse senedi bulunur.

Nama Yazılı

Nama yazılı hisseler kişiye özel düzenlenir ve hisse senedi kullanıcısının ticaret unvanını, yerleşim yerini ve pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını belirtir. Bu tür hisse hamiline yazılı hisselere dönüştürülmedikçe borsada işlem görmezler. Bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için pay bedellerinin tümüyle ödenmiş olması gerekir.

Hamiline Yazılı

Hamiline yazılı hisse senetleri özel olarak belirtilmiş bir kişiye değil, hissenin sahibine düzenlenmiş pay senetleridir. Borsada işlem gören pay senetleri bu türe aittir.

Hak ve Koşullara Göre Hisse Senetleri

Hisseler, sahibine sağladığı haklar ve çıkarılma koşullarına bağlı olarak da türlere ayrılır. Bu hisse senetlerinden hangilerinin düzenlenebileceği ilgili ülkenin kanunlarında belirtilir. Hak ve koşullara göre ayrılmış pay senedi türlerinden bazıları şunlardır:

Adi Hisse Senedi

Adi hisse sahipleri şirket hakkında bilgi edinme, şirket kararlarında oy vasıtasıyla söz sahibi olma, kar payı alma gibi ayrıcalıklar edinir.

İmtiyazlı Hisse Senedi

Şirket ana sözleşmesi doğrultusunda sahibine ayrıcalıklar veren hisse senetlerine imtiyazlı senetler adı verilir.

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri

Bir pay nominal değerine kıyasla daha yüksek bir bedelden satışa çıkıyorsa bu hisseye primli, nominal değerinden satışa çıkıyorsa bu hisseye primsiz hisse senedi adı verilir.

Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri

Bedelli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen paylara bedelli, bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen paylara ise bedelsiz hisse senedi denir.

Hisse Senedi Yatırımının Avantajları Nelerdir?

Tam verimli bir yatırımın sırrı, yatırım enstrümanlarının avantaj ve dezavantajlarını ölçerek beklenti ve alışkanlıklar doğrultusunda en doğru yatırım stratejisini oluşturmaktır. Bu yatırım stratejilerini FED YATIRIM gibi çözüm ortakları üzerinden düzenli veri takibi yaparak destekleyen yatırımcılar, yatırım araçlarının eşsiz avantajlarından en verimli biçimde faydalanmış olurlar. Hisseler, sağladığı haklar ve sunduğu gelir yöntemleri ile diğer yatırım araçlarından ayrışır. Bu yatırım türünü avantajlı kılan faktörlerden bazıları şunlardır:

A.Anlık Ve Düzenli Gelir Potansiyeli

Hisselerini satın almak adına belirli bir bedel ödenir. Şirketin performansına ve yatırımcı beklentilerine göre hisse senetlerinin değeri değişir. Bu değer hisseyi satın almak için ödenen bedelin üstüne çıktığında yatırımcılar kâr elde edebilirler.

Hisse senedi yatırımını özel kılan sebeplerden biri, yatırımcılarına düzenli bir gelir elde etme imkanı da sunmasıdır. Uzun vadeli planlanmış bir hisse yatırımı ile tatmin edici bir temettü geliri elde edilebilir.

B.Hak Kazanımı

Hisse senetleri sahipleri senedi ihraç eden şirkete ortak hale gelirler. Bu ortaklık hisse sahibine kârdan pay alma, oy verme, rüçhan gibi pek çok önemli hak tanır.

C.Likidite

Hisse senetleri ihtiyaç duyulduğunda anında ve zahmetsiz biçimde nakde dönüştürülebilir. Bu durum yatırımcılara büyük esneklik sağlar.

D.Yatırım Üzerinde Kontrol

Hisselerin değeri ve temettü geliri şirketin bilanço gibi göstergelerle ölçülebilecek mali performansına ve yarattığı beklentilerin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak değişir. Yatırımcı pay senedini satın alıp şirketin bir ortağı haline geldiğinde şirketin aldığı kararlar ile ilgili bilgi ve yetki sahibi olur. Yatırımcının şirketin geleceği konusunda tam hakimiyete sahip olması, hissesinin kazanacağı ya da kaybedeceği değeri isabetli bir şekilde tahmin etmesini kolaylaştırır.

Hisse Senetleri

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir